Vlaamse Milieuholding investeert in InOpSys

Samen met diverse private ondernemers investeert de Vlaamse Milieuholding (VMH) voor 1.25Mio€ in de jonge onderneming InOpSys.

InOpSys nv ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de on-site behandeling van complexe en toxische afvalwaters die ontstaan tijdens de farmaceutische en chemische productieprocessen. Transport en verbranding van deze afvalwaters wordt geëlemineerd door het InOpSys concept. Het on-site gezuiverde water kan worden gerecupereerd in de productieprocessen van de klanten en waardevolle componenten worden gerecupereerd (metalen, fosfaten, solventen, …) en aan gespecialiseerde firma’s aangeboden als een grondstof. Met dit concept biedt InOpSys de farmaceutische en chemische industrie een duurzame, innovatieve en kostenefficiënte oplossing waarbij waterkringlopen worden gesloten en een circulaire economie wordt gecreëerd. InOpSys is momenteel in staat om vanuit zijn eigen labo de oplossingen te ontwikkelen en deze vervolgens ook bij de klant d.m.v. flexible, modulaire en mobiele units te opereren.

InOpSys is een KULeuven spin-off bedrijf dat zijn opstart kende in 2015, gebaseerd op een idee dat binnen de Fisch/Catalisti speerpunt cluster werd gelanceerd. Start kapitaal werd verschaft door Innovation Fund en Gemma Frisius fonds. Het InOpSys-team breidde in de afgelopen twee jaar uit van 2 naar 7 teamleden die meewerken aan het succes van dit groeiende verhaal met internationaal potentieel. In mei 2017 werd de eerste on-site proceswateroplossing geïmplementeerd op de productiesite van Janssen Pharmaceutica NV in Geel. Dit project werd bekroond met de hoofdprijs tijdens de Belgian Business Awards for the Environment in 2018.

Managing Director Steven De Laet:”Circulaire economie en water kringloop sluiting zijn de enige optie voor een duurzame toekomst”.

 

De Vlaamse Milieuholding nv (VMH) is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen.

VMH houdt een 100 % participatie aan in Aquafin geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Vlaamse Gewest om het gevoerde milieubeleid te ondersteunen en tot uitvoering te brengen.

Minister Joke Schauvliege: “Naast de strategische participaties verschaft VMH risicokapitaal aan bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen”.

Om de uitbouw van nieuwe en vernieuwende initiatieven met een gunstige milieu-impact en de circulaire economie te stimuleren treedt de VMH op als risicokapitaalverschaffer. Zowel starters of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase, komen in aanmerking voor een participatie. VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde.

Voorzitter Frans Dieryck “De VMH onderscheidt zich door haar aandacht voor starters, spin-offs van universiteiten of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase – the valley of death”.

VMH zoekt projecten die een “entrepreneurs team” kan omzetten in bedrijven die de circulaire economie kunnen versnellen.