VMH fuseerde met PMV op 19 mei 2020

De Vlaamse Regering beslist tot de fusie tussen de Vlaamse Milieuholding en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

In het regeerakkoord 2019 –2024 besliste de Vlaamse Regering om over te gaan tot de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding. In uitvoering van deze beslissing werden de voorbereidingen opgestart voor een fusie door overneming tussen de Vlaamse Milieuholding (als overgenomen vennootschap) en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (als overnemende vennootschap). Door de fusie zal de Vlaamse Milieuholding finaal worden ontbonden. Om de overname van de portefeuille van participaties en projecten van de Vlaamse Milieuholding binnen de werking van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen contractueel te verankeren en ervoor te zorgen dat de lopende opdrachten van de Vlaamse Milieuholding zullen worden verdergezet door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de PMV-groep. Gelet op de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding wordt de bestaande beheersovereenkomst via een addendum formeel beëindigd. De fusie is voorzien op 19 mei 2020.

Voor meer informatie: www.pmv.eu