Criteria

Bij de evaluatie worden volgende criteria gehanteerd.:

1. marktleemte of concentratie;
2. innovatie, risicovol, acuut en/of experimenteel karakter;
3. strategisch karakter van de fase waarin de onderneming zich bevindt;
4. marktconform rendement op termijn;
5. mate waarin de tewerkstelling wordt bevorderd.