Nieuws

Vlaanderen-1

De Vlaamse Regering beslist tot de fusie tussen de Vlaamse Milieuholding en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

In het regeerakkoord 2019 –2024 besliste de Vlaamse Regering om over te gaan tot de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding. In uitvoering van deze beslissing werden de voorbereidingen opgestart voor een fusie door overneming tussen de Vlaamse Milieuholding (als overgenomen vennootschap) en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (als overnemende vennootschap). Door de fusie zal de Vlaamse Milieuholding finaal worden ontbonden. Om de overname van de portefeuille van participaties en projecten van de Vlaamse Milieuholding binnen de werking van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen contractueel te verankeren en ervoor te zorgen dat de lopende opdrachten van de Vlaamse Milieuholding zullen worden verdergezet door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de PMV-groep. Gelet op de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding wordt de bestaande beheersovereenkomst via een addendum formeel beëindigd. De fusie is voorzien op 19 mei 2020.

Vlaanderen-1

iFLUX brengt slim waterbeheer in een stroomversnelling dankzij kapitaalinjectie van 1,36 miljoen

Vlaamse start-up met unieke grondwater technologie is klaar voor een internationale doorbraak 

 Investeringsfondsen Qbic II en VMH (Vlaamse Milieuholding) gaven vorige week groen licht voor een investering in iFLUX, een spin-off van VITO en Universiteit Antwerpen. De start-up ontwikkelde een meettechniek die de effectieve verspreiding van verontreiniging in bodem en grondwater in kaart brengt. “Deze kapitaalinjectie zorgt ervoor dat we deze problematiek op globaal niveau kunnen aanpakken”, klinkt het bij iFLUX.

Klaar voor internationale uitbouw

“Onze klanten krijgen met behulp van flux resultaten veel beter zicht op de risico’s van een bodemverontreiniging, en zijn zo in staat om een gerichter en kostefficiënter saneringsplan op te stellen.Dankzij onze kennis en het vertrouwen dat we binnen de sector hebben opgebouwd, zijn we klaar voor een doorbraak op grotere schaal”, vertelt CEO Tim Op ‘t Eyndt, die verantwoordelijk is voor de commerciële en internationale uitbouw.

Het bedrijf voert vandaag voornamelijk projecten uit in Vlaanderen, dat onder impuls van OVAM een voortrekkersrol speelt in duurzaam grondwaterbeheer met innovatieve technieken. “De problematiek is echter globaal, en deze kapitaalronde zal ons helpen de iFLUX-technologie over de grenzen heen te dragen. Zo kijken we in eerste instantie naar de omliggende landen en de Verenigde Staten.”

Blijven innoveren

Het verhaal van iFLUX startte in 2017. Dat jaar lanceerden Goedele Verreydt, Tim Op ‘t Eyndt en Filip Meesters hun innovatieve technologie. De nieuwe investering zal ook worden ingezet voor de uitbouw van het team én de digitalisatie van de technologie.

“Grondwater is slechts het begin van ons verhaal. We hebben de ambitie om met iFLUX de verspreiding van procesparameters en milieupolluenten doorheen de gehele waterketen vast te leggen”, vertelt Goedele Verreydt, bedenker van de technologie. “Daarom integreren we onze meetmethode vandaag in een real-time sensing applicatie, om zo unieke data aan te leveren die helpen om grondwater sneller en efficiënter te beheren. We evolueren van probleembeheersing in grondwater naar oppervlaktewater, waterzuivering, procesflow en preventie. We hebben de ambitie om dé speler bij uitstek worden voor het opvolgen van fluxen in eender welk waterig midden.”

1,36 miljoen euro

De ontwikkeling van de iFLUX-technologie en de uitbouw van hun marktaandeel wordt vanaf nu ondersteund door 2 grote fondsen. Qbic II (het Belgisch interuniversitair risicokapitaalsfonds) leidde deze kapitaalsronde.  “We zien een groot potentieel in het verhaal van iFLUX. Het is ondertussen bewezen dat de technologie werkt in de strijd tegen grondwatervervuiling, en door de ontwikkeling van real-time sensor kunnen ze ook een cruciale rol spelen in de evolutie naar Smart Water Grids”, vertelt Sofie Baeten van Qbic II.

Qbic II investeert samen met VMH (het investeringsfonds van de Vlaamse Overheid), naast Uantwerpen en een groep historische investeerders 1,36 miljoen euro. “Drinkwater is een schaars goed. We moeten er dus voor zorgen dat de kwaliteit van onze waterbronnen goed is en blijft. Door deze nieuwe Vlaamse technologie kunnen we weer een stap verder gaan in de bescherming van ons grondwater. Met de steun van VMH kan dit bedrijf zich verder ontwikkelen en ook de Vlaamse technologie in het buitenland verder verspreiden.” – Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel

Net op dit moment presenteert iFLUX zich op de meest toonaangevende Europese beurs in de saneringssector: AquaConSoil2019, die dit jaar plaatsvindt in Antwerpen op initiatief van OVAM.

Qbic II Arkiv Fonds:

Qbic is een interuniversitair zaai- en groeifonds dat investeert in  spin-offs en jonge innovatieve bedrijven met een technologische link met de partneruniversiteiten en onderzoeksinstellingen. Qbic wordt beheerd door een onafhankelijk team van ervaren investeerders. Met 90 miljoen euro onder beheer, is Qbic een van de grootste interuniversitaire spin-off fondsen van Europa. Qbic I werd opgericht in 2012, investeerde in 18 bedrijven en is in desinvesteringsfase. Qbic II startte in december 2016 en heeft reeds 8 bedrijven in portefeuille.
www.qbic.be

Vlaamse Milieuholding (VMH):

De Vlaamse Milieuholding nv (VMH) is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen. VMH houdt een 100 % participatie aan in Aquafin geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Vlaamse Gewest om het gevoerde milieubeleid te ondersteunen en tot uitvoering te brengen.
www.vmh.be

Vlaanderen-1

Vlaamse Milieuholding investeert in InOpSys

Samen met diverse private ondernemers investeert de Vlaamse Milieuholding (VMH) voor 1.25Mio€ in de jonge onderneming InOpSys.

InOpSys nv ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de on-site behandeling van complexe en toxische afvalwaters die ontstaan tijdens de farmaceutische en chemische productieprocessen. Transport en verbranding van deze afvalwaters wordt geëlemineerd door het InOpSys concept. Het on-site gezuiverde water kan worden gerecupereerd in de productieprocessen van de klanten en waardevolle componenten worden gerecupereerd (metalen, fosfaten, solventen, …) en aan gespecialiseerde firma’s aangeboden als een grondstof. Met dit concept biedt InOpSys de farmaceutische en chemische industrie een duurzame, innovatieve en kostenefficiënte oplossing waarbij waterkringlopen worden gesloten en een circulaire economie wordt gecreëerd. InOpSys is momenteel in staat om vanuit zijn eigen labo de oplossingen te ontwikkelen en deze vervolgens ook bij de klant d.m.v. flexible, modulaire en mobiele units te opereren.

InOpSys is een KULeuven spin-off bedrijf dat zijn opstart kende in 2015, gebaseerd op een idee dat binnen de Fisch/Catalisti speerpunt cluster werd gelanceerd. Start kapitaal werd verschaft door Innovation Fund en Gemma Frisius fonds. Het InOpSys-team breidde in de afgelopen twee jaar uit van 2 naar 7 teamleden die meewerken aan het succes van dit groeiende verhaal met internationaal potentieel. In mei 2017 werd de eerste on-site proceswateroplossing geïmplementeerd op de productiesite van Janssen Pharmaceutica NV in Geel. Dit project werd bekroond met de hoofdprijs tijdens de Belgian Business Awards for the Environment in 2018.

Managing Director Steven De Laet:”Circulaire economie en water kringloop sluiting zijn de enige optie voor een duurzame toekomst”.

 

De Vlaamse Milieuholding nv (VMH) is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen.

VMH houdt een 100 % participatie aan in Aquafin geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Vlaamse Gewest om het gevoerde milieubeleid te ondersteunen en tot uitvoering te brengen.

Minister Joke Schauvliege: “Naast de strategische participaties verschaft VMH risicokapitaal aan bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen”.

Om de uitbouw van nieuwe en vernieuwende initiatieven met een gunstige milieu-impact en de circulaire economie te stimuleren treedt de VMH op als risicokapitaalverschaffer. Zowel starters of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase, komen in aanmerking voor een participatie. VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde.

Voorzitter Frans Dieryck “De VMH onderscheidt zich door haar aandacht voor starters, spin-offs van universiteiten of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase – the valley of death”.

VMH zoekt projecten die een “entrepreneurs team” kan omzetten in bedrijven die de circulaire economie kunnen versnellen.

Vlaanderen-1

VMH co-promotor Ligno Value Pilot project

VITO en co-promotoren Worley en VMH, hebben recent het EFRO LignoValue Pilot project gelanceerd. Tegen het eerste kwartaal van 2021 moet dit project met een budget van 4,3 miljoen euro resulteren in een werkende pilootlijn in Vlaanderen voor de productie van bio-aromaten uit lignine/hout. De pilootinstallatie komt tegemoet aan de behoeften van verschillende bedrijven die interesse hebben getoond in innovatieve moleculen en bereid zijn om applicatietesten uit te voeren.

Zie https://vito.be/nl/nieuws/lancering-lignovalue-pilot