Portefeuille

AQUAFIN nv is belast met de planning, bouw en exploitatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Aquafin staat ook in voor de kwaliteitsborging en het technisch nazicht van de gemeentelijke rioleringsprojecten gesubsidieerd in het RIO-programma.

Zie www.aquafin.be

 

Sustainable Energy Ventures nv is een 100 % dochteronderneming van VMH en kan ingezet worden als een vennootschap die mee de circulaire economie wil versnellen.

 

InOpSys nv ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de on-site behandeling van complexe en toxische afvalwaters die ontstaan tijdens de farmaceutische en chemische productieprocessen. Transport en verbranding van deze afvalwaters wordt geëlemineerd door het InOpSys concept. Het on-site gezuiverde water kan worden gerecupereerd in de productieprocessen van de klanten en waardevolle componenten worden gerecupereerd (metalen, fosfaten, solventen, …) en aan gespecialiseerde firma’s aangeboden als een grondstof. Met dit concept biedt InOpSys de farmaceutische en chemische industrie een duurzame, innovatieve en kostenefficiënte oplossing waarbij waterkringlopen worden gesloten en een circulaire economie wordt gecreëerd. InOpSys is momenteel in staat om vanuit zijn eigen labo de oplossingen te ontwikkelen en deze vervolgens ook bij de klant d.m.v. flexible, modulaire en mobiele units te opereren. VMH houdt in deze onderneming een participatie van 22,3 % aan.

Zie www.inopsys.be

 

iFLUX nv is een Antwerpse start-up die een meettechniek heeft ontwikkeld die de vervuiling in de bodem en het grondwater veel nauwkeuriger meet dan het traditionele bodemstaal. Op basis van de verkregen informatie kan, in geval van vervuiling, de sanering veel gerichter en efficiënter worden uitgevoerd dan nu het geval is en verder opgevolgd. VMH houdt in deze onderneming een participatie van 15,99 % aan.

Zie www.ifluxsampling.be

https://kanaalz.knack.be/nieuws/iflux-haalt-1-36-miljoen-op-voor-z-n-milieutechnologie/video-normal-1467435.html