Relatie publieke en private sector

Het aandelenkapitaal van de VMH is in handen van het Vlaamse Gewest. Een samenwerkingsovereenkomst legt de opdracht van de VMH vast. Binnen dit kader handelt VMH autonoom en legt semestrieel verantwoording af aan de voogdijminister.

Naast de strategische participaties verschaft VMH risicokapitaal aan bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen.

VMH verschilt van klassieke VC’s door de langere tijdshorizon en instap in een vroeg stadium van de onderneming.

VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde.