Verwachte informatie

Indien u al een bedrijfsplan heeft opgesteld, zend het ons. Indien dit nog niet het geval is dan raden wij u aan een goede handleiding te zoeken die u kan helpen om een bedrijfsplan voor te bereiden.

Om een inzicht te krijgen in uw team, uw technologie, uw markt en uw aandeelhouders, zien wij graag een bedrijfsplan waarin minstens volgende vragen worden beantwoord:

 • Achtergrond van de “venture”
 • Activiteit
  • Welk product of dienst wordt aangeboden?
  • Op welk punt staat de ontwikkeling?
  • Beschikt men over eigendomsrechten op het idee of werden hiervoor beschermingsrechten aangevraagd?
  • Hoe werkt het bedrijfsmodel?
 • Team
 • Markt
  • Omschrijving markt, welke niche wil men innemen?
  • Verwachte evolutie van de markt
  • Concurrenten
  • Welke hindernissen moeten worden genomen?
  • Impact milieu reglementering en ondersteuningsmechanismen
  • Is de productie of dienst afhankelijk van bepaalde leveranciers of grondstoffen?
 • Commercieel plan
  • Hoe profileert zich uw bedrijf op de markt?
  • Wie zijn uw klanten?
  • Wat maakt uw bedrijf uniek?
  • Op welke manier worden de klanten benaderd?
  • Welke criteria hanteert de klant om uw dienst of product aan te kopen en welke gevolgen heeft dit op het beslissingsproces van de klant (lead times)?
 • Investeringen: overzicht van installaties, kosten marktintroductie en benodigd werkkapitaal

Het bedrijfsplan wordt afgesloten met een financieel plan dat een vertaling is van de antwoorden op voorgaande vragen in cijfers. Naast een kasplanning helpen prognose resultatenrekeningen en balansen om te komen tot het verkrijgen van een goed inzicht in de  financieringsstructuur. Indien het bedrijf al actief is verkregen wij graag de historische cijfers.

Een SWOT analyse kan ook helpen het bedrijf beter te situeren.

Geef tot slot aan waarvoor u  de financieringsronde wil gebruiken en geef aan waarom VMH in uw project zou moeten investeren.