Wie komt in aanmerking

VMH zoekt projecten die een “entrepreneurs team” kan omzetten in bedrijven die de circulaire economie kunnen versnellen.

Geografisch richt VMH zich op Vlaanderen, maar sluit co-investeringen in buitenlandse bedrijven met een toegevoegde waarde voor Vlaanderen niet a priori uit.

Doelgroep zijn de bedrijfsactiviteiten die zich situeren tussen TRL 4 – tot TRL 6 niveau. (Technology Readiness Level)

VMH investeert maximum 49 % van een investeringsronde. VMH verwacht haar aandeel te kunnen valoriseren in een tijdspanne van 5 tot 10 jaar.